จำหน่าย เช่า ซ่อม รถโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า-น้ำมัน พร้อมจำหน่าย จำหน่ายรถยกโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ

โทร. 0-2944-7711, 0-2944-7373 Hotline : (66) 08-1635-7136, 085-919-4123

Tel

บริษัท มาพบ โฟร์คลิฟท์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด
Mapob Forklift Supply service Co., Ltd.

จำหน่าย เช่า ซ่อม รถโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า-น้ำมัน พร้อมจำหน่าย จำหน่ายรถยกโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ (มือ 2), จำหน่ายอะไหล่รถยกโพร์คลิฟท์ไฟฟ้าทั้งใหม่และเก่า, ให้บริการเช่ารถยกโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับและนั่งขับ (มือ 2) ระยะการเช่ารายเดือนหรือรายปี, รับบำรุงรักษารถยกโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่, ตรวจเช็คข้อบกพร่อง เพื่อยืดอายุการใช้งาน รายเดือนหรือรายปี, จำหน่ายแบตเตอรี่รถยกโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า พร้อมซ่อมบำรุง เพื่อยืดอายุการใช้งาน

จำหน่าย : รถยกโฟร์คลิท์ไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ มือ2
จำหน่ายอะไหล่ : รถยกโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้าทั้งใหม่และเก่า
ให้บริการเช่า : รถยกโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้ายืนขับ และนั่งขับ มือ2 ระยะการเช่ารายเดือน หรือรายปี
บำรุงรักษา : รถยกโฟร์คลิฟท์ไฟฟ้า พร้อมแบตเตอรี่ ตรวจเช็คข้อบกพร่อง เพื่อยืออายุการใช้งาน รายเดือน หรือรายปี
จำหน่ายแบตเตอรี่ : รถยกโฟคร์คลิฟท์ไฟฟ้า พร้อมซ่อมบำรุง เพื่อยืดอายุการใช้งาน